İçeriğe atla

İsrail Filistin Sorunu – Zalime Okunacak Kunut Duaları

Peygamber efendimiz (s.a.v.) Müslümanlar zulüme maruz kaldığı zaman, hanefi mezhebine göre sadece sabah namazının farzında, diğer bazı mezheplere göre ise vakit namazlarının farzının son rekatında “rabbenâvelekelhamd” denileceği zaman yani rükudan kalkıp doğrulunduğu zaman, kunut duası okuyarak zalimlere beddua ederdi. Malum zalim siyonist İsrail, Filistinli kardeşlerimize hem barışta hem savaşta zulüm etmeye hızla devam ediyor. Bizim de

Hanefi mezhebinde, normal zamanlarda vitir namazının son rekâtında okunan kunut duası, Peygamberimizin de (s.a.v.) uyguladığı üzere, sıkıntı zamanlarında, sabah namazlarında da okunur. İkinci rekatın sonunda rüku’dan doğrulup eller kaldırılarak dua ve beddua edilir.

İngilizce kaynaklardan araştırdığım kadarıyla, diğer mezheplerde (hangileri olduğu net değil) her vakit namazında yapılabiliyor. Bununla ilgili ingilizce kısmı da altta ekledim.

3. Qunût takes place after ruku in the last rak’ah of all the obligatory prayers, whether the prayer is silent or loud prayer when performed in Jama’ah. There is no harm if it be confined only to the loud prayers since there is no specific evidence concerning this, as such the matter is flexible.

Kunut Duaları:
Türkçe okunuşu:
Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşkürukeve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

Türkçe manası:
Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Türkçe okunuşu:
Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Türkçe manası:
Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kaynak: biriz.biz/namaz/kunutduasi1.htm

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

css.php